Сгради за откриване на лекарства

Снимки на уебсайта на APIMO

Сгради за откриване на лекарства

APICMO for Drug Discovery е основано на облак когнитивно решение, което анализира научните знания и данни, за да разкрие известни и скрити връзки, които могат да помогнат да се увеличи вероятността от научни пробиви.

Платформата позволява на изследователите да генерират нови хипотези с помощта на динамични визуализации, предсказани от доказателства прогнози и обработка на естествен език, обучени в областта на науките за живота.

APICMO за намиране на лекарства може да ускори идентифицирането на нови кандидати за лекарства и нови лекарствени цели чрез използване на потенциала на големи данни.