Азетидинът е наситено хетероциклично органично съединение, съдържащо три въглеродни атома и един азотен атом. Той е течност при стайна температура със силен мирис на амоняк и е силно базов в сравнение с повечето вторични амини.
Азетидинът и неговите производни са относително редки структурни мотиви в естествените продукти. По-специално те са ключов компонент на могънените киселини и пенаресидини. Вероятно най-богатия ацетидин, съдържащ естествен продукт, е азетидин-2-карбоксилна киселина, непротеиногенен хомолог на пролин.

Показване на всички 4 резултати