Хиралността е геометрично свойство на някои молекули и йони. Хиралната молекула / йон не се наслагва на огледалния си образ. Наличието на асиметричен въглероден център е една от няколко структурни характеристики, които индуцират хиралност в органичните и неорганичните молекули.
Индивидуалните енантиомери често се означават като десни или левичари. Хиралността е основно съображение при обсъждането на стереохимията в органичната и неорганичната химия. Концепцията е от голямо практическо значение, тъй като повечето биомолекули и фармацевтични продукти са хирални.
Много биологично активни молекули са хирални, включително природно срещащите се аминокиселини (градивни елементи на протеините) и захари. В биологичните системи, повечето от тези съединения са със същата хиралност: повечето аминокиселини са лявовъртящи (1) и захари са дясновъртящи (d). Типични природни протеини са направени от 1-аминокиселини и са известни като леви протеини; сравнително по-редките d-аминокиселини произвеждат протеини с дясна ръка.

Показване на всички 4 резултати