Хетероциклите са повсеместна природа, с множество промишлени приложения и във всички аспекти на нашия живот. В природата те се срещат в множество форми и имат огромно биохимично значение - "молекулите на живота". Приложенията на хетероцикли, които са извлечени от химията, биологията, медицината, селското стопанство и промишлеността, са легион.
Хетероциклено съединение или пръстенна структура е циклично съединение, което има атоми от най-малко два различни елемента като членове на своя пръстен (и). Хетероцикличната химия е отрасълът на органичната химия, който се занимава със синтеза, свойствата и приложенията на тези хетероцикли.
Примери за хетероциклични съединения включват всички нуклеинови киселини, по-голямата част от лекарствата, повечето биомаса (целулоза и сродни материали) и много естествени и синтетични багрила

Показване 1-12 of 21 резултати