химичното съединение е химично вещество, съставено от много еднакви молекули (или молекулни единици), съставени от атоми от повече от един елемент, които са свързани заедно с химически връзки. Химическият елемент, свързан с идентичен химически елемент, не е химическо съединение, тъй като се включва само един елемент, а не два различни елемента.

Съществуват четири типа съединения, в зависимост от това как са събрани съставни атоми:

молекули, държани заедно чрез ковалентни връзки
йонни съединения, държани заедно с йонни връзки
междуметални съединения, държани заедно с метални връзки
определени комплекси, държани заедно чрез координирани ковалентни връзки.

Показване 1-12 of 32 резултати