Пиразинът е хетероциклично ароматно органично съединение с химична формула C4H4N2.

Пиразинът е симетрична молекула с точкова група D2h. Пиразинът е по-малко основен от пиридин, пиридазин и пиримидин.

Производните като феназин са добре известни за тяхната антитуморна, антибиотична и диуретична активност.

Показване на всички 4 резултати