Пиридинът е плътност 0.978 g / cm3. Точка на запалване 68 ° F. Парите са по-тежки от въздуха. Токсичен при поглъщане и вдишване. Горивото произвежда токсични азотни оксиди.
Пиридинът е бистра течност с миризма, която е кисела, запушена и подобна на риба. Тя може да бъде направена от каменовъглен катран или от други химикали. Пиридин се използва за разтваряне на други вещества. Използва се и за производство на много различни продукти като лекарства, витамини, хранителни аромати, бои, бои, гумени продукти, лепила, инсектициди и хербициди. Пиридин може да се образува също и от разграждането на много естествени материали в околната среда.

Показване на всички 10 резултати