Хиназолинът е органично съединение с формула C8H6N2. Това е ароматен хетероцикъл с бициклична структура, състояща се от два кондензирани шестчленни ароматни пръстена, бензенов пръстен и пиримидинов пръстен. Това е светложълто кристално твърдо вещество, което е разтворимо във вода. Известен също като 1,3-диазанафтален, хиназолинът получава своето наименование като аза производно на хинолин. Въпреки че родителската хиназолинова молекула рядко се споменава сама по себе си в техническата литература, заместени производни са синтезирани за медицински цели като антималарийни и противоракови средства,
Допуснат афатиниб, лекарство, разработено от Boehringer Ingelheim.
Ерлотиниб, лекарство, произведено от Astellas, за лечение на пациенти с NSCLC с тумори, причинени от мутации на EGFR.
Лекарственият лапатиниб на GlaxoSmithKline е лекуван в напреднал стадий или метастазирал рак на гърдата в комбинация с капецитабин на Roche.

Показване на всички 8 резултати